Artikelen voor de maand van mei 2020

Een andere dimensie in jou

Diep van binnen weet je dat iets nieuws in aantocht is, iets dat jou veel verder openen zal en leidt naar ervaringen die je momenteel mentaal niet kunt bevatten. Geef je dus maar over, keer op keer, want niets is gebaseerd op toevalligheden, zoals je inmiddels weet. Met uiterste precisie word je voorbereid op de tijd waar je reeds zo lang naar uitgekeken hebt, waarschijnlijk in een andere vorm dan jij bedenken kunt, omdat het afgestemd is op de puurheid van je wezenskern die niet door angsten en onzekerheden wordt belemmerd.

‘Zie voorbij de schijn.’

“Wanneer belangrijke doorbraken geschieden, heerst er een tendens die vaak juist het tegendeel lijkt aan te duiden. Dit is nog maar van korte duur en behoort tot het balanceren van de delen van het zelf die nu daadwerkelijk tot heelheid mogen komen middels een krachtig samenspel van gedachten en gevoelens die zich onbelemmerd mogen tonen en in feite oncontroleerbaar zijn, omdat ze voor eens en voor altijd uit jouw energiesysteem verdwijnen. Innerlijke en uiterlijke tendensen worden omgebogen naar meer openheid waardoor de verborgen delen die van invloed zijn op het reilen en het zeilen van het dagdagelijkse leven, in het zicht verschijnen.

Essentie en de kracht waar het nu op aankomt

“Kom maar, accepteer en sta maar voor wat je vanuit je hart wilt delen en schenken door je niet meer langer te bedenken en te handelen naar hetgeen je toch geen enkele seconde loslaat, hoezeer je dit ook met al je overlevingsdrang probeerde. Je weet inmiddels wel dat dit de essentie vormt van je bestaan en niet hetgeen men jou wil doen geloven. Er is niets dat dit overtreffen kan, want dit is de energie waar jij wezenlijk uit bestaat en die jou geleiden zal door de verwarring en de chaos die ontstaat wanneer een wereld voor een andere wordt verruild.

Een cyclus van onvermijdelijke veranderingen

“Je bevindt je in een cyclus waarin onvermijdelijke stuwingen in gevoel en in lichaamsbewustzijn plaatsvinden, die bestemd zijn om jouw fysieke afstemming en jouw geesteswereld op te tillen naar de frequentie waar jouw verleden en de opgedane ervaringen aldaar, geen verdere invloed hebben op je leven. Pulsaties die tot pittige climaxen leiden door de innerlijke confrontatie met hetgeen enorm veel energie van jou heeft gevergd, omdat je enerzijds je grenzen hebt verlegd ten behoeve van een ander die jij meer belang toekende dan jezelf, en anderzijds door je vasthoudendheid om in situaties of bij mensen te verblijven uit angst voor een vorm van verlies of gebrek. Je wordt bewust van de thema’s waaraan jij werd blootgesteld en je krijgt inzicht met betrekking tot jouw eigen houding en handelswijze daarbinnen.

‘Een zielenboodschap voor je essentiële andere.’

“Tracht niet te stabiliseren wat bestemd is om te transformeren en jou op te tillen uit de houding die omstandigheden en verhoudingen willens en wetens actief houdt die in zijn geheel niet ondersteunend zijn om je eigen potentieel in liefde en expressie te verwezenlijken. Bewust vasthouden aan hetgeen je niet meer dient, gemotiveerd door angst en honderdduizend redenen die je kunt verzinnen, behalve de enige reden die zou mogen gelden, vraagt om ervaringen die jou geen andere keuze laten dan gehoor te geven aan de stem die je oproept om je keer op keer weer met je eigen krachtcentrum te verbinden, voorbij alles wat je tegenhoudt.

Innerlijke reis

“Sta de ervaring toe om te bemerken wat zich innerlijk aandient door de wereld te betreden waar jouw oorsprong huist met alle facetten die je nodig hebt en kunt gebruiken om door de verhalen heen te reizen die je onderweg tegenkomt. Alle ontmoetingen en ervaringen voegen energetische impulsen toe die bestemd zijn om de wijsheid en de expressie van liefde in jezelf te stimuleren. Weet wat jij aan de wereld toevoegt. Je kunt je echter ongewild en onbewust geleidelijk tegen jezelf keren, en daarmee tegen degenen die jij bemint, want door de jaren heen raakt alles wat jou bezigt zo intensief verweven, dat je in meer of mindere mate verwijderd van jouw bron kunt raken, die jou de richting aanreikt om te vervolgen, wanneer je voor de gelegenheid zorgt om dit te kunnen waarnemen. Onderneem geen pogingen om de gevoelens en emoties te kneden of verstillen, wanneer jij je opent voor jezelf.

Uitdragen wat jou tot jou maakt

“Je draagt zoveel energie in je mee die nog niet helemaal geactiveerd is, een reservoir aan mogelijkheden dat potentieel verruimend is. Er komt beweging in hetgeen je geestelijk, maar vooral lichamelijk hebt opgeslagen, zodat je vanuit de verkregen overgave en het geloof in eigen krachten, structureel kunt gaan uitdragen wat jou tot jou maakt. De doorstroom wordt pas vrijgegeven wanneer de omstandigheden optimaal ervoor zijn gebleken.

error: Content is protected !!