Blijf jij de innerlijke film zien van hetgeen achter je ligt?

“Nieuwe informatiestromen die op een onbewaakt moment via een onverwachte draaiing binnen een even onverwachte interactie tot jou komen, reiken je een hoeveelheid triggers aan die met een overweldigend effect bij je kunnen inslaan. Dit rakelt de herinnering op aan oude pijnen en verdriet, die je door veel innerlijk werk reeds hebt doorleefd, maar het volgende essentiële deel nog niet. Het deel dat werkelijk accepteren kan dat het verhaal zoals het heeft gediend, pas werkelijk is afgelopen wanneer jij de oude film niet innerlijk blijft zien. Het deel dat je nieuwe afstemming volledig toestaat, mag nog verder aan kracht gaan winnen! Vlijmscherp snijdt het zwaard als zinnebeeld van het gevaar dat in de onvervulde liefde schuilt.

Een andere dimensie in jou

Diep van binnen weet je dat iets nieuws in aantocht is, iets dat jou veel verder openen zal en leidt naar ervaringen die je momenteel mentaal niet kunt bevatten. Geef je dus maar over, keer op keer, want niets is gebaseerd op toevalligheden, zoals je inmiddels weet. Met uiterste precisie word je voorbereid op de tijd waar je reeds zo lang naar uitgekeken hebt, waarschijnlijk in een andere vorm dan jij bedenken kunt, omdat het afgestemd is op de puurheid van je wezenskern die niet door angsten en onzekerheden wordt belemmerd.

‘Zie voorbij de schijn.’

“Wanneer belangrijke doorbraken geschieden, heerst er een tendens die vaak juist het tegendeel lijkt aan te duiden. Dit is nog maar van korte duur en behoort tot het balanceren van de delen van het zelf die nu daadwerkelijk tot heelheid mogen komen middels een krachtig samenspel van gedachten en gevoelens die zich onbelemmerd mogen tonen en in feite oncontroleerbaar zijn, omdat ze voor eens en voor altijd uit jouw energiesysteem verdwijnen. Innerlijke en uiterlijke tendensen worden omgebogen naar meer openheid waardoor de verborgen delen die van invloed zijn op het reilen en het zeilen van het dagdagelijkse leven, in het zicht verschijnen.

Essentie en de kracht waar het nu op aankomt

“Kom maar, accepteer en sta maar voor wat je vanuit je hart wilt delen en schenken door je niet meer langer te bedenken en te handelen naar hetgeen je toch geen enkele seconde loslaat, hoezeer je dit ook met al je overlevingsdrang probeerde. Je weet inmiddels wel dat dit de essentie vormt van je bestaan en niet hetgeen men jou wil doen geloven. Er is niets dat dit overtreffen kan, want dit is de energie waar jij wezenlijk uit bestaat en die jou geleiden zal door de verwarring en de chaos die ontstaat wanneer een wereld voor een andere wordt verruild.

Een cyclus van onvermijdelijke veranderingen

“Je bevindt je in een cyclus waarin onvermijdelijke stuwingen in gevoel en in lichaamsbewustzijn plaatsvinden, die bestemd zijn om jouw fysieke afstemming en jouw geesteswereld op te tillen naar de frequentie waar jouw verleden en de opgedane ervaringen aldaar, geen verdere invloed hebben op je leven. Pulsaties die tot pittige climaxen leiden door de innerlijke confrontatie met hetgeen enorm veel energie van jou heeft gevergd, omdat je enerzijds je grenzen hebt verlegd ten behoeve van een ander die jij meer belang toekende dan jezelf, en anderzijds door je vasthoudendheid om in situaties of bij mensen te verblijven uit angst voor een vorm van verlies of gebrek. Je wordt bewust van de thema’s waaraan jij werd blootgesteld en je krijgt inzicht met betrekking tot jouw eigen houding en handelswijze daarbinnen.

‘Een zielenboodschap voor je essentiële andere.’

“Tracht niet te stabiliseren wat bestemd is om te transformeren en jou op te tillen uit de houding die omstandigheden en verhoudingen willens en wetens actief houdt die in zijn geheel niet ondersteunend zijn om je eigen potentieel in liefde en expressie te verwezenlijken. Bewust vasthouden aan hetgeen je niet meer dient, gemotiveerd door angst en honderdduizend redenen die je kunt verzinnen, behalve de enige reden die zou mogen gelden, vraagt om ervaringen die jou geen andere keuze laten dan gehoor te geven aan de stem die je oproept om je keer op keer weer met je eigen krachtcentrum te verbinden, voorbij alles wat je tegenhoudt.

Innerlijke reis

“Sta de ervaring toe om te bemerken wat zich innerlijk aandient door de wereld te betreden waar jouw oorsprong huist met alle facetten die je nodig hebt en kunt gebruiken om door de verhalen heen te reizen die je onderweg tegenkomt. Alle ontmoetingen en ervaringen voegen energetische impulsen toe die bestemd zijn om de wijsheid en de expressie van liefde in jezelf te stimuleren. Weet wat jij aan de wereld toevoegt. Je kunt je echter ongewild en onbewust geleidelijk tegen jezelf keren, en daarmee tegen degenen die jij bemint, want door de jaren heen raakt alles wat jou bezigt zo intensief verweven, dat je in meer of mindere mate verwijderd van jouw bron kunt raken, die jou de richting aanreikt om te vervolgen, wanneer je voor de gelegenheid zorgt om dit te kunnen waarnemen. Onderneem geen pogingen om de gevoelens en emoties te kneden of verstillen, wanneer jij je opent voor jezelf.

Uitdragen wat jou tot jou maakt

“Je draagt zoveel energie in je mee die nog niet helemaal geactiveerd is, een reservoir aan mogelijkheden dat potentieel verruimend is. Er komt beweging in hetgeen je geestelijk, maar vooral lichamelijk hebt opgeslagen, zodat je vanuit de verkregen overgave en het geloof in eigen krachten, structureel kunt gaan uitdragen wat jou tot jou maakt. De doorstroom wordt pas vrijgegeven wanneer de omstandigheden optimaal ervoor zijn gebleken.

Integratie van aspecten die geen triggers meer zijn

“Je mag jezelf de ruimte gunnen om te wennen aan het feit dat integratie plaats gevonden heeft van aspecten die nog niet zo lang geleden triggers voor je waren om emoties los te maken en jouw energie wisten te binden waardoor je een ander maakte tot jouw prioriteit. Je hebt een aanzienlijk deel van jezelf overwonnen, door alles wat je in gevoel hebt doorleefd. Het deel dat hunkerde en dacht niet compleet te zijn zonder de connectie die jouw leven dusdanig overhoop haalde, dat je wel naar binnen moest gaan keren.

Verkregen inzichten

“Je bemerkt dat er een aanzienlijke groei in jezelf heeft plaatsgevonden, doordat de film van een belangrijk en terugkerend thema in je leven momenteel tot inzichten leidt die getuigen van een overwinning op de eigen geprogrammeerde afhankelijkheid om je verlangen in de liefde te koppelen aan verwachtingen die uiteindelijk niet werden gerealiseerd. Dit leidde tot een intensief verhaal dat jouw benodigde ontwikkeling en heling faciliteerde, waardoor je volledig tot jezelf terugkeren zou. Het stond geschreven en het is bereikt. Je mag je energie nu investeren om steeds weer tot deze middellijn terug te keren.

Jouw weg ontvouwt zich

“Wat er ook om je heen geschiedt en hoeveel weerstand en chaos je ook rondom je ziet en tegenkomt, jouw te vervolgen weg valt niet meer te verleggen of te dwarsbomen, ook niet door het stemmetje in jezelf dat bang is om te falen en jezelf onnodig kleiner maakt. Het pad ontvouwt zich gaandeweg steeds meer, door iedere stap die je nu neemt, ondanks de nevelen der hectiek die overweldiging creëren, waardoor je gedwongen wordt om je controle op te geven.

Soul Whisper voor iedereen die zich in een zielsliefde proces bevindt

“Wanneer liefde de aanleiding voor pijn en verdriet lijkt te zijn, dan heb je vast en zeker te maken met een onderliggend thema dat zich vermomd aanreikt als het verlangen naar die ene die je hart zo diep heeft aangeraakt. Wat daar onder schuil gaat wordt nu heel erg duidelijk gemaakt, hoezeer jij jezelf ook overtuigt of aanpraat dat alles helder voor je is en jij jouw deel hebt aangepakt. De onrust heerst nu niet voor niets!

error: Content is protected !!