De bereidheid om je te openen voor wat komt

“Jouw bereidheid om je voor jezelf te openen, voor je diepste wezenskracht, en je eigen potentieel te onderzoeken, brengt je in situaties waar deuren voor je open gaan, waarvan je niet eens wist dat dit reële opties voor je waren. Deuren die je een ervaring binnen leiden waarvan je niet vermoeden kon waar dit concreet uit zou bestaan, omdat je dacht een andere richting uit te moeten gaan, om jezelf te verwijderen uit omstandigheden die allang niet meer voedend voor je waren.

Je kreeg eerst nog even ruimte om plannen te bedenken om deze innovatieve klus te klaren en nu blijkt dat veel van wat je had bedacht, ook meteen wordt achterhaald. Je moest simpelweg eerst komen tot het punt van je huidige bereidheid. En nu dit punt bereikt is, kan de rest zich openbaren, zodat ook de wereld in navolging van jou, jou kan zien voor wie jij echt bent. Jij wordt zichtbaar achter het imago dat je ook voor jezelf hoog hield. Deze bevrijding is werkelijk voelbaar voor je, want de inspanning vermindert om aan verwachtingen te willen voldoen. De angst voor verlating balanceert. Je laat los wat niet meer bij je hoort, het vasthouden eraan wordt niet meer ondersteund.

Het komt neer op blindelings durven varen op de levensstroming die jou meeneemt, zonder tastbare zekerheid waar je zult belanden. En toch bemerk je dat een gezonde vorm van spanning overheerst die nodig is om je creatief vermogen uit te nodigen om jezelf te profileren vanuit de bezieling die aan jou het leven geschonken heeft en je in alles ondersteunen wil om te komen tot vervulling. Synchroniciteit vormt de regie die jouw leven in de juiste banen leidt om in contact te komen met het beste van jezelf: jouw dienstbaarheid, die niet te verwarren valt met opoffering of een vorm van investering ten koste van jezelf. Dienstbaarheid door trouw te blijven aan je missie: het leven te beleven precies zoals je bent en het uitdragen van jouw wezensenergie, jouw passie, vanuit gelijkwaardigheid en liefde voor het leven zelf, wetende dat er meer is tussen hemel en aarde en dat niet alles zomaar valt te verklaren. Zeer veel wordt gevoeld, zonder het te kunnen benoemen. Hierin schuilt een alles overtreffende liefdessensatie die als inspiratie tot expressie leidt.

Daar waar je nog plannen maakte en dacht een bepaalde richting uit te gaan, krijg je te maken met een wending waarop je niet vooruit kon lopen of in enigerlei mate kon anticiperen. Je kunt verrast worden door de bezigheden waar je zomaar inrolt of de mensen die plotseling op je pad verschijnen met een duidelijke boodschap die de leidraad vormt voor wat er nog gaat komen, alsof ze zijn gezonden om jou te voorzien van een weldadige en welkome ruggensteun. Een mooie samenloop van omstandigheden komt steeds vaker voor. Dit had je zelf niet kunnen bedenken.”

error: Content is protected !!