Een andere dimensie in jou

Diep van binnen weet je dat iets nieuws in aantocht is, iets dat jou veel verder openen zal en leidt naar ervaringen die je momenteel mentaal niet kunt bevatten. Geef je dus maar over, keer op keer, want niets is gebaseerd op toevalligheden, zoals je inmiddels weet. Met uiterste precisie word je voorbereid op de tijd waar je reeds zo lang naar uitgekeken hebt, waarschijnlijk in een andere vorm dan jij bedenken kunt, omdat het afgestemd is op de puurheid van je wezenskern die niet door angsten en onzekerheden wordt belemmerd.

Vertrouw erop dat het in perfectie tot jou komt. Alle mogelijkheden blijven onbeperkt nabij jou circuleren, ieder essentieel momentum blijft zich herhaaldelijk aan jou presenteren, totdat jij het kunt bemerken en erop kunt ageren. Je kansen zijn oneindig, de trein zal niet vertrekken zonder jouw aanwezigheid. Jouw tempo wordt gehonoreerd. Ontspan dus maar en gun jezelf deze ontwikkeling. Het geloof in jou is groot! Jouw plekje is gereserveerd en alles wat jij onvoorwaardelijk geeft, wordt uitvergroot teruggebracht naar jou. Alles in de wereld is immer wederkerig. Er is geen ruimte meer voor dubbele agenda’s. Je kunt niet anders meer….. dat is wie je bent.

Daarom wordt er nu een andere dimensie in jou aangesproken, waar zelfs zonder woorden, alles heel direct verhelderd wordt door contact te leggen via ogen die de kern blootleggen via een onvoorwaardelijke liefdesstraal. Het totale overzicht laat niet lang meer op zich wachten. Er volgen belevingen die meer aansluiten bij degene die jij inmiddels geworden bent. Dit proces gaat oneindig door en zorgt ervoor dat je voornamelijk en geheel verankerd bent met het hoogste potentieel in jou dat door liefde wordt gestimuleerd en niets van wat er in jou leeft, tracht te ontkennen of negeren.

Jouw aanwezigheid brengt kleur in deze wereld en jouw kleuren zijn een inspiratiebron voor hen die met jou resoneren, maar ook voor hen die vooralsnog pretenderen jouw invloed en aanwezigheid niet te honoreren. Degenen die jou werkelijk kunnen zien, komen steeds meer dichterbij. Heb compassie met degenen die jou onheus bejegenen, doordat zij zelf nog zozeer verblind zijn door hun eigen ego- en beheersingsspel. Ook zij zullen de stappen ondernemen die voor hun heling nodig zijn. Neem het niet persoonlijk, beschouw het als een teken dat zij nog worden gedirigeerd door hun eigen kwelling die tot lering leidt. Er heerst een heel mooi samenspel waar duale delen samen opereren om de eenheid in jezelf te faciliteren. Je hoeft er niet meer actief bij na te denken, het wordt een nieuwe vorm van zijn. Je hoeft alleen maar af te stemmen op gevoel en de prikkels die er circuleren toe te staan, zodat deze componenten zich kunnen gaan voegen in een nieuw ontwikkelingsverhaal waar andere waarden heersen en andere dynamieken zaken klaren. Alles wat er nu geschiedt, vormt de bouwstenen van overvloed!”

error: Content is protected !!