Een cyclus van onvermijdelijke veranderingen

“Je bevindt je in een cyclus waarin onvermijdelijke stuwingen in gevoel en in lichaamsbewustzijn plaatsvinden, die bestemd zijn om jouw fysieke afstemming en jouw geesteswereld op te tillen naar de frequentie waar jouw verleden en de opgedane ervaringen aldaar, geen verdere invloed hebben op je leven. Pulsaties die tot pittige climaxen leiden door de innerlijke confrontatie met hetgeen enorm veel energie van jou heeft gevergd, omdat je enerzijds je grenzen hebt verlegd ten behoeve van een ander die jij meer belang toekende dan jezelf, en anderzijds door je vasthoudendheid om in situaties of bij mensen te verblijven uit angst voor een vorm van verlies of gebrek. Je wordt bewust van de thema’s waaraan jij werd blootgesteld en je krijgt inzicht met betrekking tot jouw eigen houding en handelswijze daarbinnen.

Je voelt waar jij in meer of mindere mate jouw eigen welzijn en je eigen waarheid uit het oog verloren bent, door de nadruk te leggen op je aanpassingsvermogen ten koste van jezelf, vanuit de hoop om te bekomen wat je wenst. Je wordt je bewust van alles wat je hebt geaccepteerd vanuit het verlangen dat het ooit zou keren en verworden tot hetgeen jij je had gegund. Je kunt geen compromis sluiten met iets wat tegen jouw natuur indruist, ongeacht de grote liefde, de toegewijdheid of connectie die je ermee voelt. Dit bewustzijn mag gaan integreren door de ruimte die vrijkomt door alles wat je nu mag ondergaan.

Vecht niet tegen hetgeen je nu ervaart, ook al voelt het gevoelsmatig oneindig en onveranderbaar. Je weet toch dat het leven onderhevig is aan constante groei en veranderingsprocessen. Alles wat je nu ervaart, is bestemd om de patronen waarmee jij jezelf benadeelt, te doorbreken en je mee te nemen, weg uit wat eens geweest is. Deze cyclus zet zich voort, zolang als benodigd. Het brengt intensieve belevingen met zich mee die vervolgens ook weer onverwacht verdwijnen om je vol verbazing af te vragen wat de aanleiding ertoe is het geweest. Dan volgt er even rust en herhaalt zich alles weer. Je gaat steeds een laagje dieper, oneindig lang voor je gevoel, doch het omhelst werkelijk maar een fractie in vergelijking met de ruimte die je verder zult gaan voelen en dat neemt je niemand meer af.

Dit proces omhelst een definitieve ommekeer waarbij je onderweg jezelf tegenkomt en je eigen valkuilen en drempels goed leert kennen. De grootste verschuivingen vinden in de fase tussen slaap en waken plaats, alwaar je schokbewegingen kunt voelen die letterlijk en figuurlijk de ballast uit je drillen. Dit herhaalt zich in mindere mate overdag waar de trillingen uitsluitend waarneembaar zijn wanneer je aandacht zonder afleiding gericht kan zijn naar binnen. Het naar buiten stuwen van verouderde data vindt tevens middels transpiratie plaats en je vochthuishouding algemeen. Vloeistof geleidt hetgeen mag worden toe- en afgevoerd, maar vormt ook een bescherming wanneer weerstand wordt gevoeld om de film des verledens definitief gedag te zeggen. Wat zich ook aandient, het is goed. Je hebt er geen actieve taak meer in. Geef toe aan je vermoeidheid, zodat de doortocht tot voleinding kan plaatsvinden.”

error: Content is protected !!