Essentie en de kracht waar het nu op aankomt

“Kom maar, accepteer en sta maar voor wat je vanuit je hart wilt delen en schenken door je niet meer langer te bedenken en te handelen naar hetgeen je toch geen enkele seconde loslaat, hoezeer je dit ook met al je overlevingsdrang probeerde. Je weet inmiddels wel dat dit de essentie vormt van je bestaan en niet hetgeen men jou wil doen geloven. Er is niets dat dit overtreffen kan, want dit is de energie waar jij wezenlijk uit bestaat en die jou geleiden zal door de verwarring en de chaos die ontstaat wanneer een wereld voor een andere wordt verruild.

De waarheid die je eindelijk toe kunt laten, omdat je vele paden hebt bewandeld en beseft hebt dat je zeer veel achter je kon laten vanwege dat ene intense moment waarin zoveel in jou gewekt werd door een liefde die je nimmer zou verlaten, omdat jij er zelf deel van bent. Vertel jouw verhaal door te zijn zoals je bent, door te staan en te bewegen als jouw authentieke zelf en demonstreer hetgeen nu als wijsheid in jou gedijt door dit als basis te stellen voor je verdere levenswijze en de keuzes die je maakt.Je kunt alles rechtzetten dat door innerlijk tumult omver werd gevaagd. Die ruimte is er.

Laat transparantie en kwetsbaarheid de leidraad zijn wanneer je een impuls voelt om uit te reiken naar degenen die deel uitmaken van je innerlijke wereld. De gevoelens en gedachten die deze innerlijke wereld vormgeven en die je tot nu toe veilig in jezelf bewaarde als een geheim dat niet tot openbaring komen mocht, omdat je bang was om anderen het zicht bij jou naar binnen te verschaffen, mogen juist nu anderen inspireren. Bang voor wat de uitwerking daarvan zou zijn, heerst niet meer, aangezien ook jij niet meer verwijderd van jezelf gebleven bent. Nu besef je dat er al die tijd reeds een deel van jou actief was dat je nimmer zou verloochenen en dat oordeelloos het licht in jou aanschouwen kon, ook al sloot je klein menselijke zelf daartoe iedere mogelijke toegang af door er heel hard voor weg te lopen.

Dit geheim dat alles omvat van wie je wezenlijk bent en dat je al zo lang meedraagt, kan zich alleen vanuit eerlijkheid en nederigheid ontvouwen tot het tastbare bewijs dat deze afstemming van liefde alles overwint en overstijgt wat vanuit jouw mentale energie geaccepteerd werd als obstakel. De reis door de dieptelagen was werkelijk niet voor niets. Het bracht je in connectie met de kracht om te kiezen voor je vrijheid en voor hetgeen een niet weg te vegen lach in je hart bracht. Kom, maak het maar bespreekbaar door hetgeen je werkelijk voelt de boventoon te laten voeren. Zie dan hoe je de weerspiegeling van die zielenlach als antwoord mag ontvangen. Een weerspiegeling die geen verdere woorden meer behoeft. Kom tot eendracht.”

error: Content is protected !!