Heilig huwelijk op zielsniveau

Wanneer je er niet op bedacht bent, gebeurt het. Overrompelt het je. Zoeken ernaar heeft geen zin. Het vindt jou!

Een interview met Maria Quesada door journalist Niels Brummelman voor de Paravisie.

Centraal staat de levensveranderende ontmoeting. De hereniging. Een gebeurtenis die alles op zijn kop zet. “Noem het geen romantische liefde, maar onvoorwaardelijke liefde”, aldus Maria.

“Het gebeurt net op een moment waarop je denkt je leven op en top in orde te hebben, zo was het bij mij althans. Mijn ademhaling schakelde over van een automatisch proces naar een bewust ademhalen om de energie te kunnen hanteren die vrij kwam in lichaam en geest. Alles klopte energetisch, maar mijn verstand kon het niet vatten. Ik wist alleen dat ik diep, heel diep verbonden was. Gaandeweg bleek ook dat het in ieder geval een verbinding was die al mijn normen, waarden en zekerheden op zijn grondvesten deed schudden. Je bent nooit meer dezelfde als voor de ontmoeting met je tweelingziel. Alle verborgen aspecten van jezelf komen aan het licht en worden uitvergroot. Alleen leven in waarheid is nog mogelijk en je krijgt heel duidelijk door wat nog in balans gebracht mag worden. De liefde is overweldigend en dichtbij. Tegelijkertijd niet te omkaderen in welke vorm dan ook. Je hart wordt uitgenodigd om onvoorwaardelijk lief te hebben en kennis te maken met je eigen liefdescapaciteit.”

Het klinkt geweldig natuurlijk. Maar wat is een tweelingziel eigenlijk? En waarom maakt deze persoon zoveel extatische gevoelens in ons los? Maria omschrijft dit als volgt:

“Er is een schok van herkenning. Het zijn de ultiem bij elkaar horende delen van één ziel, het mannelijke en vrouwelijke. samen gaan zij een heilig huwelijk aan. Dit betekent echter niet dat het per se om een man en vrouw hoeft te gaan. Het energetische niveau overstijgt dergelijke aardse, stoffelijke verschillen.”

Zoeken naar je tweelingziel heeft geen enkele zin. Het gebeurt op een moment dat beiden daaraan toe zijn en iets dergelijks is niet af te dwingen.

Maria:”Het is gek, maar op een op zielsniveau afgesproken tijdstip, vooral tijdens overgangsfases van de wereld, gebeurt het. het is niet een herkenning vanuit het mentale niveau, het is een alles overstijgende herkenning, vooral energetisch, en je kunt je er niet tegen verzetten. Lichamelijk lijken alle kanalen open te gaan. Dit uit zich middels lichtsensaties in al je chakra’s.

Ook wanneer je niet thuis bent in de spirituele wereld en geen interesse hebt in vraagstukken van zingeving, is een ontmoeting met je tweelingziel mogelijk. De schok van de herkenning, het besef dat de hereniging voorbestemd en onvermijdelijk is, is intens. Het kan je hele leven overhoop halen en ook verdriet met zich meebrengen, want misschien ben je getrouwd. heb je kinderen of zijn er andere omstandigheden waardoor je je niet “vrij” voelt om te reageren op de magnetische aantrekkingskracht.

Het samenzijn met je tweelingziel is geweldig mooi én geweldig confronterend. Oude pijnstukken komen naar boven en het gevoelsleven van de een loopt over in dat van de ander.

Maria: “Soms valt niet te onderscheiden of hetgeen je ervaart van jezelf of van de ander is. Ik voelde regelmatig wanhoop, boosheid, verdriet en dat putte mij enorm uit. Je bent in feite een open boek voor elkaar, zonder ook maar een woord te hoeven spreken. Je hebt rechtstreeks toegang tot de ander, voorbij de fysieke grenzen. Wat je persoonlijke situatie ook moge zijn, waar je ook voor kiest en welke pijnstukken zich ook hebben aangediend: je kunt je tweelingziel nooit loslaten. Alleen maar eeuwig koesteren!”

Het lijkt een open deur wanneer het natuurgeweld om ons heen grijpt en hele volkeren tegen politieke systemen in opstand komen, maar we leven in transformerende tijden. Dat juist nu tweelingzielen elkaar ontmoeten, is voor Maria geen verrassing. Het wijst volgens haar op een transpersoonlijk motief:

“Het is opmerkelijk dat vooral ten tijde van grote veranderingen en verschuivingen tweelingzielparen elkaar ontmoeten. Tweelingzielen zijn eigenlijk energiepoorten die op aarde incarneren om de vooruitgang van het grotere geheel te stimuleren. Ze geven de prikkeling om op hartsniveau over te schakelen om de evolutie te ondersteunen. De functie van de tweelingziel is verbonden met de cycli van de aarde. Incarnatie geschiedt o het moment dat er een grote verschuiving in bewustzijn plaatsvindt. De tweelingziel brengt energie naar de aarde om deze perioden van ascentie te vergemakkelen. Met moet dus zelf tot onvoorwaardelijke liefde komen en die liefde ten dienste stellen van iedereen. Het is een heilig huwelijk op zielsniveau. samen vormen ze energiepoorten voor het grotere geheel en bewerkstelligen ze de vooruitgang van de aarde door het trillingsniveau in bewustzijn te verhogen en zodoende over te schakelen op de hartsfrequentie.”

 

error: Content is protected !!