Integratie van aspecten die geen triggers meer zijn

“Je mag jezelf de ruimte gunnen om te wennen aan het feit dat integratie plaats gevonden heeft van aspecten die nog niet zo lang geleden triggers voor je waren om emoties los te maken en jouw energie wisten te binden waardoor je een ander maakte tot jouw prioriteit. Je hebt een aanzienlijk deel van jezelf overwonnen, door alles wat je in gevoel hebt doorleefd. Het deel dat hunkerde en dacht niet compleet te zijn zonder de connectie die jouw leven dusdanig overhoop haalde, dat je wel naar binnen moest gaan keren.

Alhier verkeer je voor wat dat betreft in stilte, omdat je weet dat jij niet meer degene bent die zichzelf in het overweldigende verlangen stort en zal verliezen. Je hebt inzichten gekregen die aanvankelijk moeilijk waren om te accepteren, maar ook dat heb je bereikt, waardoor je nu een doorstart maken kunt op een wijze die je eerder nog als een onmogelijkheid beschouwde.

Het is niet de liefde die verdwenen is. Het zijn uitsluitend jouw conditioneringen die stuk voor stuk werden afgebouwd, omdat ze jou juist verwijderd hielden van de liefde en de mogelijkheden die klaarliggen voor jezelf. Het is alsof een verouderde doch zeer lang vertrouwde perceptie van de wereld is verdwenen en daarmee een verbinding die je zo intensief heeft gebezigd en geproblematiseerd in je beleving, en waarbij jouw energie, jouw mens zijn actief betrokken was. Je bent je bewust van de strijd die je gestreden hebt, de inspanningen die je verricht hebt en de teleurstellingen die je geleden hebt. Er is innerlijk veel verdwenen waarmee jij je associeerde en je zelfbeeld op baseerde.

Dat mag je werkelijk zien als een bevrijding, een randvoorwaarde voor een nieuwe start waarbij je hart vooraan staat en keuzes maakt die getuigen van het uiterste respect en waardevolle ondersteuning van jezelf. Hoewel dit nu onwennig voelt, is dat in wezen een gegeven om heel verheugd en tevreden mee te zijn. De spiegels en projecties die voortkwamen uit je voormalige zelf concept dat je bewaakte om de weg te gaan die je gekozen had op basis van redenen die logisch waren, zijn niet meer nodig voor je, omdat ze bijgedragen hebben om het roer volledig om te gooien.

Er is een constante flow die je meeneemt door alles wat nog energie van je vergt. Kom nu eerst tot rust, want je weet dat je uitgenodigd werd om het beste en het mooiste van jezelf dienstbaar te stellen aan de wereld die het nodig heeft om onwaarheden bloot te leggen, zodat dat soort praktijken niet meer worden ondersteund. Aanvaard de kennis en de wijsheid die zich nu kan openbaren, juist vanwege je innerlijke maturatie. Jij bent aan de beurt om volledig te ontgrendelen, zodat jouw passie je kan brengen waar je hart van vervulling juicht. Erken je eigen kleur! Het brengt je waar je graag wilt zijn.”

error: Content is protected !!