Opschudding

“Loze kreten richten heel wat opschudding aan. Je krijgt te maken met inslagen die er niet hoeven te zijn, maar doelgericht worden geplaatst om je energie omlaag te halen, omdat jij je onmiskenbaar begint te onderscheiden door jouw natuurlijke staat van zijn. Het valt niet goed te duiden wat er anders aan je is, doch het is voelbaar voor degenen die wilskrachtig zijn gericht en zich zodoende inspannen om hetzelfde charisma te behalen, maar nog te zeer in twijfel en onzekerheid ten aanzien van zichzelf verkeren, om deze constitutie in zichzelf op natuurlijke wijze te laten ontstaan.

Je innerlijke reis die diepgaand is geweest en dat nog in het algemeen regelmatig is, door vlagen die nog heel fel kunnen terugkeren en de progressie die nog immer gaande is, kan eenzaam maken en alleen, omdat je niet meer kiezen kunt voor bezigheden die heel algemeen als vertier en vermaak worden gezien. Je zult je door je inkeer vaker distantiëren en in een afstemming verkeren die niet gemakkelijk kan worden begrepen door degenen die voornamelijk naar buiten zijn gericht. Je gevoeligheid wordt groter, dus alles wat er op je afkomt, is ook meteen echt raak, totdat je beseft dat dit soort handelingen, acties vanuit angst en wanhoop zijn, die juist getuigen van de noodzaak bij de ander om in het zelf te investeren, maar daartoe nog in weerstand verblijft.

Je mildheid en je liefdevolle uitstraling zullen regelmatig worden aangezien voor naïviteit door de meerderheid, zich niet realiserende dat ze zelf door deze interpretatie in volledige naaktheid voor je staan. Je hoeft niemand te overtuigen van het tegendeel. Laat een ieder denken wat die wil. Hoe groter je authenticiteit in expressie en creativiteit, hoe intenser ook de vlagen waarin anderen die hun onvermogen nog niet kunnen klaren, kiezen om jou te benaderen op een wijze die getuigt van een onwenselijke concurrentiestrijd op het totale vlak van mens zijn. Momenteel komt zeer veel aan de oppervlakte wat heel lang verscholen bleef. Het is nu niet anders dan voorheen, het wordt alleen steeds onmogelijker om de onderliggende intenties te versluieren. Daardoor wordt het nu veel meer tastbaar voor je.

Het is belangrijk om alles wat gezegd wordt en gedaan, ook al komt het heftig bij je aan, inhoudelijk buiten je te laten en dit simpelweg als een energiestroom te bezien die richting jou afgevuurd wordt om opgekropte ladingen en spanning van de laatste jaren alsnog te ontladen. Huil maar, uit je maar en geef hetgeen je pijn doet maar een stem. Jouw vermoedens blijken dichter bij de waarheid te staan, dan de beweringen die door waarheid ondersteund zeggen te zijn. Het is belangrijk om je momenteel niet te verliezen in de beelden die je krijgt gepresenteerd. Het zijn waanbeelden. Laat je niet misleiden en verdiep je er niet in.”

error: Content is protected !!