Uitdragen wat jou tot jou maakt

“Je draagt zoveel energie in je mee die nog niet helemaal geactiveerd is, een reservoir aan mogelijkheden dat potentieel verruimend is. Er komt beweging in hetgeen je geestelijk, maar vooral lichamelijk hebt opgeslagen, zodat je vanuit de verkregen overgave en het geloof in eigen krachten, structureel kunt gaan uitdragen wat jou tot jou maakt. De doorstroom wordt pas vrijgegeven wanneer de omstandigheden optimaal ervoor zijn gebleken.

Het vat is echter vol, de stilte voor de storm, waardoor je het gevoel kunt hebben dat de druk wordt opgevoerd, met alle ongemakken van dien, die vervolgens binnen dit stramien als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Dat is ook wezenlijk zo, want de explosie die er volgt om alles wat innerlijk tot rijping is gekomen, aan te wenden en te benutten als een bijdrage aan het wereldse geluk, te beginnen bij jou, kan en zal haar doel niet missen. Alles wat jij mag ontvangen vanuit jezelf, wordt volhartig doorgegeven als een bijdrage aan de universele band die liefde voor ons allen schept. Alles wat er komt, is in de naam van deze liefde.

Onder de bewuste laag van tastbare vernieuwingen, is een dieptelaag actief die de essentie herbergt van jouw aanwezigheid alhier. Je leven krijgt een extra dimensie eraan toegevoegd die bestaat uit de kernexpressie van jouw zijn, jouw inbreng, als mens onder de mensen. Dit kan zelfs verrassend voor jezelf zijn. Een onverwachte ommekeer in een richting die voorheen niet eens in je bewustzijn toegankelijk was. Je werd danig in beslag genomen om het natuurlijke proces dat innerlijk al zolang in werking is getreden, niet te kunnen onderbreken met sturingen en controle vanuit een gedachte set die eerder dienstbaar voor je was, maar ontoereikend is in de frequentie die nu door jou betreden wordt.

Alles wat jezelf hebt liggen overdenken, alles waar je energie naar uitgezonden werd, wordt plotsklaps overschreden door iets wat je zeer veel vreugde schenkt. Wanneer je bemerkt in welke richting je nu gaat bewegen, kan er ongeloof optreden, vanwege het totaal onverwachte en ondenkbare karakter van hetgeen zich aandient. En toch is dit volledig mogelijk, het is wat volledig bij je past, ook al kun je nu jouw rol hierin nog niet helemaal begrijpen. Stoei maar met deze energie, wanneer ze haar presentie kenbaar maakt. Je krijgt zachte ruggensteuntjes om eraan te wennen en zonder dat jezelf denkt enige serieuze intentie in die richting te hebben, wordt het toch gemanifesteerd. Het brengt vreugde in je hart, een glimlach die je plotsklaps volledig in de uitstraling plaatst van je innerlijke weelde. Welkom in je hart!”

error: Content is protected !!