Verkregen inzichten

“Je bemerkt dat er een aanzienlijke groei in jezelf heeft plaatsgevonden, doordat de film van een belangrijk en terugkerend thema in je leven momenteel tot inzichten leidt die getuigen van een overwinning op de eigen geprogrammeerde afhankelijkheid om je verlangen in de liefde te koppelen aan verwachtingen die uiteindelijk niet werden gerealiseerd. Dit leidde tot een intensief verhaal dat jouw benodigde ontwikkeling en heling faciliteerde, waardoor je volledig tot jezelf terugkeren zou. Het stond geschreven en het is bereikt. Je mag je energie nu investeren om steeds weer tot deze middellijn terug te keren.

In je natuurlijke staat van zijn, zijn er geen afhankelijkheden. Daar is er uitsluitend sprake van vrijwillig delen, zonder verplichtingen, zonder eisen of verwachtingen die daarmee interfereren. Daar heerst het bewustzijn van je oorsprong die je in connectie brengt met degene waarin ditzelfde bewustzijn ook aangewakkerd werd. Je verlangens en de weg die je tot nu toe bent gegaan, zorgden voor je aankomst in de geestelijke oase waar je hart zich dienstbaar stelt aan de aspecten die van deze wereld een mooiere bestaansplek maken door wat jij eraan bijdraagt. Hier zie je dat jouw persoonlijke verhaal, ongeacht hoe zwaar, heeft bijgedragen aan een vooruitgang waar meerderen bij zijn gebaat. Niets gebeurde zomaar, het omvatte een ruimer plaatje dan gedacht.

Je ogen zijn geopend voor hetgeen je hebt doorstaan en de doorlopen stadia om tot dit punt in jezelf te komen, zijn voltooid. Je bent waarschijnlijk een hele lange weg gegaan, misschien stierf je zelfs wel duizend doden, om in verbinding te kunnen komen met de onvoorwaardelijke energie die een ieder in zich draagt, maar zelden zonder indringende ervaringen wordt geopenbaard. Er is altijd een prikkel nodig die gericht is op het verder openen van het hart. Zie hier en verwonder je over al hetgeen nu langzaamaan zichtbaar wordt vanuit je nieuw verworven constitutie, waar jij als een onderdeel van deze kosmos je talenten en je gaven onbevreesd mag aanwenden om diezelfde diepgang in een ander te stimuleren, gewoon door wie je bent en wat je uitdraagt. Jij bent een belangrijk radertje in dit universeel gegeven, waar alle wegen uiteindelijk tot hetzelfde leiden.

Je betreedt de wereld van je nieuw verworven mogelijkheden, doordat je liefde niet meer koppelt aan romantische behoeftigheden. Daar waar deze energie niet meer actief is, kan juist tot jou komen wat ook jij zelf innerlijk paraat hebt in je hart. Hiermee heb je een geschenk bekomen dat alles wat je eerder wenste, overstijgt: je bent niet afhankelijk van de liefde die je wel of niet krijgt, want jij bent werkelijk geen speelbal voor het onvermogen van een ander om tot het delen van die levenskracht te komen. Hier sta jij klaar voor de ervaring waar je al je opgedane wijsheid en bijgestelde levensvisie toepassen kunt. Je innerlijke demonen des verleden die jou verstoken hielden van de kracht die je nu belichaamt en in alles tot jou lacht, zijn grotendeels verjaagd door de ruimte die je openhartig hebt ingenomen. Je bereidheid om te dienen als jezelf zorgt voor een wezenlijke omslag waardoor je werkelijk diepgaand wordt verrast.”

error: Content is protected !!