‘Zie voorbij de schijn.’

“Wanneer belangrijke doorbraken geschieden, heerst er een tendens die vaak juist het tegendeel lijkt aan te duiden. Dit is nog maar van korte duur en behoort tot het balanceren van de delen van het zelf die nu daadwerkelijk tot heelheid mogen komen middels een krachtig samenspel van gedachten en gevoelens die zich onbelemmerd mogen tonen en in feite oncontroleerbaar zijn, omdat ze voor eens en voor altijd uit jouw energiesysteem verdwijnen. Innerlijke en uiterlijke tendensen worden omgebogen naar meer openheid waardoor de verborgen delen die van invloed zijn op het reilen en het zeilen van het dagdagelijkse leven, in het zicht verschijnen.

Jouw resonantie is verhoogd! Dat brengt je tot de overgave die benodigd is. Laat je niet verleiden door hetgeen je nu zintuiglijk waarneemt, want dat is misleidend. Kijk er maar doorheen en neem niets persoonlijk, ook al wordt frustratie richting jou geuit! Onthecht je zoveel mogelijk om geen medespeler in andermans beheersingsdrama meer te zijn en zie dan de bevrijding van jouw energie, omdat manipulatie en emotionele chantage hun werking verloren hebben. Zo geef je de verantwoordelijkheden terug die kunnen zorgen voor de brug naar meer echtheid. Daarmee wordt ook diegene bevrijd die hiermee in zijn kleine ik verblijft, zonder enige notie van de mogelijkheden die zich aandienen wanneer de bereidheid ontstaat om de eigen pijnstukken aan te gaan, zonder te hoeven leunen op andermans kracht. Zie voorbij de schijn en weet dat de zintuiglijke wereld je maar een fractie toont van hetgeen je innerlijk kunt winnen.

Wen dus aan je innerlijke waarneming, zonder dat je de bewijzen ervoor najaagt. Dit geldt als een soort eerbetoon aan jouw eigen goddelijke oorsprong. Vertrouwen op het innerlijke weten en niet vergeten dat jouw waarheid het begin is van een vervullend leven.Het is deze innerlijke wereld die zich verder nog verankeren mag, zodat niets of niemand jou kan afleiden van jouw missie en jouw wezenspad. Sta op en maak je zichtbaar. Handel volledig vanuit de wetenschap dat iedere verbonden actie met je hart, de hemel dichterbij de aarde brengt.

Je bent aanbeland bij een volgende zuivering van je kennissenbestand. jouw basis is verschoven naar een andere dimensie waar nederigheid aan het leven zelf en vertrouwen in de ontwikkelingen die gericht zijn op het stimuleren van jouw authentieke zelf, de meest krachtige verworvenheden zijn die je verdere levensloop zullen gaan bepalen. Het doel des leven is expansie voor alles en voor iedereen! Geef gehoor aan wat je innerlijk beleeft!”

error: Content is protected !!