‘Een zielenboodschap voor je essentiële andere.’

“Tracht niet te stabiliseren wat bestemd is om te transformeren en jou op te tillen uit de houding die omstandigheden en verhoudingen willens en wetens actief houdt die in zijn geheel niet ondersteunend zijn om je eigen potentieel in liefde en expressie te verwezenlijken. Bewust vasthouden aan hetgeen je niet meer dient, gemotiveerd door angst en honderdduizend redenen die je kunt verzinnen, behalve de enige reden die zou mogen gelden, vraagt om ervaringen die jou geen andere keuze laten dan gehoor te geven aan de stem die je oproept om je keer op keer weer met je eigen krachtcentrum te verbinden, voorbij alles wat je tegenhoudt.

Hetgeen van buitenaf voor jou geregeld lijkt te worden en als een soort van ‘ingrijpen’ kan worden ervaren, waardoor situaties noodgedwongen worden beëindigd waarvan jij je persoonlijk niet kan of wil verwijderen, komt in feite niet uit een externe bron, maar uit het deel van jou dat de aardse persoonlijkheid overstijgt en nog niet belichaamd wordt. Dit deel maakt zich steeds meer kenbaar, ongeacht of je dagdagelijkse zelf in de perceptie die je drijft, hier aan toe lijkt te zijn of niet.

De tijd is rijp om de informatie aan te kunnen die op je af komt wanneer de sluiers worden opgetild die je in de waan houden dat je genoegen nemen mag met hetgeen je zekerheid verschaft, maar wel constant de stem van je hartfrequentie afzwakt en tegenhoudt. Misleid jezelf niet door afhankelijkheid voor liefde aan te zien, of te denken dat het leven je in alles kan voorzien wanneer je zelf niet voor het leven kiest. Bevroren passie en tijdelijke aantrekkingskracht verwarren de geest en maken slaafsheid tot jouw deel, daar waar je stralen kunt vanuit je wezenlijk potentieel.

Niemand houdt je tegen. Dat doe jij alleen om zoveel oneigenlijke redenen. Verwijder de illusie waardoor je denkt dat je omstandigheden en verhoudingen kunt beïnvloeden wanneer jezelf niet in verbinding met de in jou heersende waarheid van dit moment staat en weigert om in je kracht te staan, waardoor je niet dezelfde keuzes zou kunnen herhalen die je in de omstandigheden brachten waar jij je bewust klein en onbevangen houdt. Je waarheid van gisteren hoeft die van vandaag niet meer te zijn, dus synchroniseer en reflecteer waar je staat in ieder nieuw moment, zodat je jouw levensenergie niet reduceert tot een aanpassing die niemand werkelijk gelukkig maakt.”

error: Content is protected !!