Soulscripts

Een Soulscript is een origineel voor jou vervaardigd geschrift dat het onzichtbare draaiboek achter een aardse uitdaging of beleving beschrijft. Het komt tot stand door een intuïtieve afstemming op de energie die samenhangt met de hulpvraag die je geformuleerd hebt en het is als het ware een niet-fysieke (spirituele) kijk op een fysieke (aardse) situatie. Het is opgesteld in de subtiele taal van het hart die jouw innerlijke wereld belicht en mogelijkerwijze je hoofd verwart wanneer je voornamelijk in je denken vastzit. Hierdoor word je uitgenodigd om je te verbinden met het deel van jou dat los staat van de beperkingen van het ego-gebaseerde denken. Soulscripts zijn totaal niet te verklaren vanuit de verstandelijke vermogens, sterker nog, dat zet je op een dwaalspoor.

Een Soulscript is bestemd om jou te ondersteunen bij innerlijke processen die je tot een meer vervullend bestaan trachten te brengen, los van schuldgevoelens en twijfel, vrij van pijn en oningevulde verwachtingen. Het is als het ware een verhalende uitleg van hetgeen je meemaakt en daardoor word je ondersteund in de fase waar je je bevindt.

De diepe werking wordt vaak pas na verloop van tijd helder. Iedere laag die je in jezelf afpelt, brengt je dichterbij de overgave aan je essentiële zelf, zodat je niet op basis van angst leeft, maar op basis van vertrouwen. Stel je hart open voor de energie die speciaal voor jou in de tekst besloten ligt, want het is echt alleen vanuit die hartsafstemming dat de kern ervan duidelijk wordt. Soms verkrijg je het inzicht pas na verloop van tijd. Zodra de diepere betekenis echter is ingedaald, maakt dat een enorme kracht vrij. Een soulscript blijkt vaak net dat zetje te zijn dat nodig is om totaal voor jezelf te gaan en je dromen te durven waarmaken, de knopen door te hakken die doorgehakt mogen worden en al die veranderingen aan te brengen die nodig zijn voor het hoogste goed van jou en de mensen die erbij betrokken zijn. Iedere wens die de kracht van liefde draagt, zal namelijk leven schenken in de tijd!

Er zijn verschillende soorten scripts:

error: Content is protected !!