Er is hoge nood aan wakkere ogen.

Er is hoge nood aan wakkere ogen

“Er is hoge nood aan wakkere ogen. Moed is nodig om momenteel te doorvoelen wat zich aandient in gevoel en gehoor te geven aan de intense overweldiging die naar voren treedt daar waar een duidelijke disbalans zich in de wereld en je leven presenteert. Een disbalans die gecreëerd wordt door zoveel grensoverschrijdende beslissingen die voortkomen uit een handelswijze die zich kenmerkt door versnippering en onwetendheid. Een disbalans die al jaren heerst, maar niet bewust waarneembaar was en ruimte liet om het langs je heen te laten vallen, uitzonderingen daargelaten. De opbouw naar de huidige beleving is reeds lang in voorbereiding geweest, maar de uitkomst vraagt nog om een innerlijke keuze die bepalend is. Hoe gevoeliger, hoe zwaarder deze golfbeweging binnenkomt. Maar dit kan ook de doorbraak zijn richting een bewustzijn dat de eigen innerlijke autoriteit erkent waardoor oneigenlijke autoriteiten worden afgeremd en de plannen die de levensrechten schenden zullen moeten worden bijgesteld.

Het is genoeg geweest. Zelfs zozeer dat het onmogelijk is om je perceptie te verschuiven naar een verklaring of uitleg die hierbij ondersteunend is. Niets schijnt meer te werken zoals voorheen, waardoor je alleen maar kunt verblijven in deze levenszone die gevoelsmatig onhoudbaar lijkt en ontgoochelend tegelijkertijd. Veel hoop en uithoudingsvermogen om bepaalde zaken te overkomen en uit te zien naar mooiere tijden, is weggeëbd. En toch kan dit juist daardoor gaan verschuiven naar het krachtige verlangen om de transformatie aan te wakkeren die alles ten goede keert waardoor het ongewenste inteert. Er is hoge nood aan wakkere ogen, ogen die voorbij de huidige angstgolf kijken en continu helpen om er bovenuit te stijgen, zodat de verruimende tegenhanger voeding krijgt.

Soms is het nodig om heel diep aan de donkere zijde van je innerlijke wereld te vertoeven, om te erkennen dat het tijd is om een en ander over een heel andere boeg te gooien. Zelfs je weerstand vertelt je waar je de veranderingen toelaten mag om de wereld te betreden waar jij met alles wie je bent en alles dat jij toevoegt, volledig staan kunt in de beweging die je ondersteunt om al je gaven te kunnen delen. Een voornaam iemand vraagt je om je plek nu in te nemen en achter je te laten wat jou en daardoor ook de ander niet meer dient.

Die voorname iemand dat ben jij, het deel van jou dat niet door angst en onrust wordt geleid. Het deel van jou dat zelfs niet binnen je fysieke mens zijn past. Hier openen zich kanalen naar het deel van jou dat los van je menselijke ego staat. Ga, verbind je er maar mee. Trotseer je angsten maar en zwijg niet langer meer. Toon je visie en handel naar de diepe roeping in jezelf. Het lange wachten is gedaan op iemand die je voor kan gaan in jouw omgeving. je kunt dit doorbreken door zelf de slag te slaan waarvan je weet dat jij alleen hem kunt bepalen!

error: Content is protected !!