‘Existentiële angsten zijn momenteel het middel om in diepere connectie met het zelf en anderen te treden.’

“Het is behoorlijk wennen aan de vertraging en verstilling van alles wat een afleiding vormt voor de innerlijke schatten die veilig in ons opgeborgen liggen, vooraleer je het prachtige cadeau kunt zien dat eraan ten grondslag ligt. Dit overstijgt uiteindelijk zelfs alle mogelijke dubbele agenda’s en onzuivere intenties die duiden op (complot) theorieën. Er is geen versluiering meer mogelijk. Alles openbaart zich wat onzichtbaar als tegenhanger van de liefde erin geslopen is, dus wat men gaandeweg ook zou willen bekokstoven, terwijl de focus op deze onzichtbare vijand ligt die ieder moment persoonlijk kan toeslaan, het maakt de weg vrij voor een baanbrekende transformatie en bewustzijnsshift.

De pandemie van angst die door de oude wereldorde heen raast wordt uitvergroot om te kunnen transformeren tot een afstemming die de verbinding met de eigen kern en waarheid uitnodigt en toestaat. De liefde die in haar puurste vorm geen kans leek te krijgen om tot een primaire en voorname positie bij de mensheid door te dringen en zo een vorm van handelen en gedrag te stimuleren dat hartverwarmend en oprecht delend is, krijgt die kans nu meer dan ooit. Zij krijgt een positie waarin zij, alle chaos en angsten ten spijt, bekroond wordt als ware levensdrijfveer waardoor vele mooie en intens vervullende connecties tot stand komen. Iets anders bindt namelijk niet meer.

Dit zijn de tijden waarin mensen ongekend creatief worden. En creativiteit leidt tot verbinding met je passie. Passie is een voortvloeisel van een staat waarin je levensenergie optimaal vanuit haar bruisende oorsprong met deze sprankel kan voortbewegen en zijn. Voel maar wat dat voor jou en voor de gehele mensheid zou kunnen betekenen. Hoe dan ook, jij gaat erin mee, want je werd geboren om deze bewustzijnsshift eerst zelf te ondergaan om vervolgens vanuit je dienstbaarheid de verdere verspreiding van liefdesenergie te ondersteunen.

Existentiële angsten zijn momenteel het middel om in een diepere connectie met het zelf en anderen te treden Herinner je de liefde die er in jou aangewakkerd werd en gebruik haar als een warme mantel die de angsten in jou en anderen erkent, doch niet voedt of versterkt. Ook jou is het gelukt om door ontreddering en verscheuring heen te groeien. Stimuleer anderen die dit nodig hebben maar om dat zelfde te doen. Verbind je met het gevoel dat iedere vezel en iedere cel in jou deed opvlammen van verlangen toen je oog in oog stond met degene die je hielp om de connectie met jezelf te helen en versterken. Je verworven kracht die nu zo nodig is om de transformatie van de oude wereld zoals wij die kennen te verzachten door geluiden die je deelt vanuit je hart. Het hart dat zo naar erkenning en een luisterend oor verlangt om te kunnen uitdragen wat de mensheid vanuit waarheid aan elkaar te bieden heeft. Geef het tijd, deze stroming zal uiteindelijk de oevers van het liefdesveld bereiken, alwaar uiteindelijk een grotere eenheid en saamhorigheid zal ontstaan, eens de ontwenning is volbracht van hoe het was en hoe het niet meer verder kon gaan. ”

error: Content is protected !!