Terug naar overzicht

Geluk en Lijden: in gesprek met Lama Karta

Geluk en lijden is afhankelijk van hoe je iets bekijkt, het is niet afhankelijk van externe factoren. Voel je hartslag door je hele lichaam. Eer je lichaam, je kunt er zoveel goede dingen mee doen. Waarom zou je wachten tot een ander leven?

De waarheid van het lijden: er zijn golven van lijden. De essentie van lijden is altijd hetzelfde. Je kunt de golven niet stoppen, maar als je lijdt, kun je proberen om tot acceptatie te komen en de golven gebruiken om eruit te geraken door er juist in mee te gaan. Je kunt er niet tegen vechten. Als je tot acceptatie komt, krijg je andere perspectieven aangeboden. Als je het niet accepteert of aanvaardt, blokkeer je. Onthoud: de wet van verandering is ook van toepassing op lijden. Het leven bestaat uit de ene verandering na de andere, want zelfs het positieve verandert na verloop van tijd in lijden. Dat betekent niet dat je niet moet trouwen of snoepen of genieten. Je moet alleen je perspectief veranderen en je niet hechten aan hetgeen waarvan je hoopt dat het je gelukkig maakt, want dan kom je erachter dat dit niet het gewenste resultaat brengt. Klamp je niet vast aan iets, waardoor je de rest vergeet. Gewoon al door het feit dat je geboren bent, krijg je de ervaring van het alles doordringende lijden.

Je kunt op verschillende manieren geboren worden. Je kunt op een onafhankelijke manier geboren worden, waarbij je alles zelf kunt kiezen, maar je kunt ook geboren worden t.g.v. karma, dus pak de geest aan! Verwerf meesterschap van geest om tot die onafhankelijkheid te komen. Nadenken en praten over lijden is een hele goede gewoonte, want dat gaat je bevrijden. Besteed aandacht aan je lijden, want het is bevorderlijk. Het brengt je in je kracht en daardoor kun jij ook anderen helpen. Hoe krijg je een sterke geest? Blijf stil als een boom. Dat is voldoende om de verandering teweeg te brengen. Volg je ademhaling, doe dat herhaaldelijk en blijf oefenen om stil te worden, blijf volharden, heel bewust! Dan komt er verandering in beweging. Zorg dat je open wordt, vriendelijk en enthousiast. Vergeef jezelf als je fouten maakt. Probeer positief te blijven en maak er dan een gewoonte van.

De oorsprong van het lijden: Karma, verkeerd denken en verkeerd doen. Twijfel is een negatieve emotie, het werkt als gif. Er is maar een beetje gif nodig om een groot effect te veroorzaken. Werk aan je gehechtheid, want dit beperkt je. Het houdt je gevangen en dat komt weer doordat je twijfelt. Alles wat té is, is dodelijk! Vlinders houden van warmte en van licht, maar door hun gehechtheid hieraan, fladderen ze te regelrecht de brandende kaarsen in en dan verbranden ze. Olifanten houden van modder, maar door hun gehechtheid hieraan, raken ze verstikt in de zuigende kracht ervan en sterven ze.

Het einde van lijden: Ja, het is mogelijk. Emoties zijn verbonden met het ik. Als je dat begrijpt, dan stopt het. Pak je emoties aan door liefdevolle zorg, aandacht,begrip en inzicht. Dan is er verandering mogelijk. Luister naar je emoties, erken ze en omarm alles in liefde. Emoties zijn als stof op een spiegel en de spiegel is je geest.

Het pad om het stof te verwijderen: Dit vergt discipline, mentale ontwikkeling en wijsheid. Alles wat je doet, moet je met aandacht voor je binnenkant doen. Wat we zien en de aard van wat we zien, is heel verschillend. Stop niet bij wat je ziet, want dan verdwaal je! Vraag je in plaats daarvan af wat de essentie is en kijk naar de natuur der dingen! Zoek de middenweg in alles: eet niet te veel, maar ook niet te weinig, doe dat ook met je werk en met je kleding. Ga met enthousiasme en met interesse te werk en leer jezelf om te focussen. Leid je geest naar één punt, dan wordt het een krachtige stroom. Leer de dingen te begrijpen zoals ze zijn, want een waarneming kan heel anders zijn dan de realiteit. Alles is veranderlijk, maar we kijken te veel naar de buitenkant. Oog hebben voor de relatieve werkelijkheid doe je met je zintuigen. De absolute waarheid is uitsluitend dat alles veranderlijk is.

Je vermijdt problemen zoals leegte, onderlinge afhankelijkheid en de wetten van oorzaak & gevolg, als je scherp van geest wordt. Hoe scherper je geest, hoe minder fouten je maakt. Handel vanuit de juiste motivatie, vanuit de juiste beweegredenen en blijf dan bij je motivatie. Laat je niet ontgoochelen. Daar is echter tijd voor nodig, moed en geduld. Door vol te houden, kan het zich doorzetten. Als je problemen hebt, vertrouw dan en werk aan je zelfvertrouwen. Dat kun je doen door de methode van openheid. Zorg dat je open blijft naar anderen, want daardoor ontwikkelt je wijsheid.

Vraag je bij alles af of datgene wat je doet, daadwerkelijk is wat je wilt doen. Denk daarover na met wijsheid. Wees edelmoedig door je kennis en vaardigheden te delen, zonder verwachtingspatronen en zonder spijt. Gedraag je ook ethisch, berokken anderen geen schade en verzorg je relaties met anderen goed. Dan kunnen twee mensen zich werkelijk in liefde verenigen.

Wees geduldig en til niet te zwaar aan datgene wat je pijn of last berokkent. Onderzoek de persoon die zo handelt. Is hij zelf het slachtoffer door emoties? De mens deelt alles op in drie groepen: zij die we zien zitten, zij die we half zien zitten en zij die ons onverschillig laten. Deze verdeling kun je oplossen door liefde en mededogen. Dan is er plaats voor meer. Prik een ander niet vast in een bepaald rolpatroon. Beschouw degene die vreemdgaat niet als iemand die dit altijd zal blijven doen en beschouw je vijand niet als degene die je altijd schade wil berokkenen.

Het spel van aantrekken en afstoten helpt je om de juiste houding te kunnen aannemen. Wat gebeurt er eigenlijk precies in die fases? De betrokkenen zijn slachtoffer van storende emoties door ego gericht gedrag. Ze handelen anders dan hun ware natuur is. Heb mededogen als je dit ziet gebeuren en denk dan: Hij is anders dan wat hij nu toont! Jaag de emoties niet op, maar onderzoek ze. Neem even afstand om de zaken in de juiste proporties te kunnen bekijken. Geduld is de kwaliteit om de ongedurigheid weg te werken bij ons zelf. Daarmee beëindig je de vervelende situaties.

Het lijden aankunnen: Je eerste reactie moet zijn: ik kan dit wel aan! Verlies de moed niet, weet dat je het kunt aanpakken. Daardoor spreek je een grotere geesteskracht aan. In moeilijke situaties zul je wat harder op de trappers moeten gaan staan. En onthoud: niets is vaststaand, alles is vergankelijk. Denk na over het fluctuerende karakter van alles. Door de toekomst naar je hand te willen zetten, programmeer je de eigen frustratie alleen maar. Gebruik je doorzettingsvermogen. Pak de zaken aan en weet dat je ze tot een goed einde brengt. Moeiteloos! Probeer eruit te geraken d.m.v. mentale stabiliteit en wijsheid. Wijsheid betekent dat je jouw energie op een juiste manier doseert en niet door je tanden erop stuk te bijten. Maak gebruik van zorgzaamheid en enthousiasme om het goed af te ronden. Zorg voor mentale stabiliteit door concentratie. Breng je geest tot één puntige concentratie. Het resultaat zal welbehagen zijn en het ontwikkelen van je eigen capaciteiten.

De ultieme werkelijkheid vind je in de onzichtbare zaken. Door meditatie kom je tot inzichten die betrouwbaar zijn, want de kern van je geest is rustig. Vraag jezelf: Waar heb ik hier mee te maken? Hoe zit de situatie in mekaar? Welke elementen spelen mee? Onderzoek het kritisch in die stilte van je geest en integreer dan alles.

Gebruik je innerlijke oog en de wijsheid van je lichaam om te komen tot de perfecte kennis. Voeg het samen.

Highlights uit het gesprek met Lama Karta tijdens mijn retraite in de Tibetaanse tempel te Huy.
Dans des Weerziens

error: Content is protected !!