Terug naar overzicht

Laat de schim van je twin gaan!

Laat de schim van je twin gaan? Er is een nieuwe fase begonnen, doordat de mannelijke component een nieuw gewaar zijn binnengaat. De vrouwelijke component is bezig met alles wat gebeurd is een plek te geven, zodat een nieuwe hoeveelheid levensenergie vrijkomt. Het is noodzakelijk dat de vrouwelijke energie lichter wordt door het residu van alles dat ervaren is, inclusief de zwaarte van gevoelens die eerder niet toegelaten konden worden en ieder pijnstuk dat aangeraakt is geworden om te helen, af te voeren uit zowel het energetische als fysieke lichaam. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor een pure vorm van liefde en voor de mannelijke component om zich te verbinden met de aspecten in zichzelf die hij krampachtig weggeduwd heeft, omdat hij leefde naar de verwachtingen die op hem losgelaten werden. Nu kan hij zich veilig losmaken van die verwachtingen die hij in zichzelf in stand gehouden heeft om zich waardig te voelen, en kan hij dat deel van zichzelf toelaten dat kwetsbaar is, en zich begeven in de ruimte die hij zolang geweerd heeft: de ruimte waarin hij zijn gevoel onbelemmerd onder ogen mag zien, terwijl hij zich ontdoet van het harnas dat hem gevangen hield in een rolpatroon waar hij zelf onder leed. Hij hoeft zich niet meer te beschermen, hij mag de liefde toestaan omdat hij weet dat ware liefde geen gevangenis is, maar juist een thuiskomen.

Het is een hele fragiele wending, omdat hiermee de voormalige dynamieken en rolpatronen die eeuwenlang in stand gehouden werden, doorbroken worden. Het gebeurt gevoelsmatig, wilskracht is er ondergeschikt aan, je kunt je er niet tegen verzetten. De verwijdering tussen de beide helften heeft geleid tot de bereidheid om zich vanuit de wezensessentie met elkaar te verbinden, omdat dit de enige manier is om in waarheid te leven. Het is onmogelijk om jezelf te blijven verloochenen.

En welke beslissing je ook eerder genomen hebt en ongeacht de reden waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt of wegen bent ingeslagen, maak niet de vergissing te denken dat deze liefde en de connectie daardoor ooit verdwijnen zal, los van wat je er wel of niet mee wil, de connectie blijft en je zult te maken blijven hebben met de onverklaarbare diepe liefde die je voor elkaar voelt, los van de handelingen die vanuit de persoonlijkheid en het verzet tegen de connectie voortgekomen zijn.

Het is belangrijk je te realiseren dat dit de keuze van je hart is waar je in eerste instantie onbewust aangeleerde patronen op los laat, die eigenlijk niet actief erin kunnen zijn, en angsten erop projecteert die niet gevoeld worden wanneer liefde de vrije loop krijgt en gezien mag zijn voor wat het is: een connectie die juist voorbij die patronen gaat, waardoor je niet bang hoeft te zijn voor het verlies van je vrijheid, of beperkingen in wat je wil doen, omdat het hart juist vanuit vrijheid kiest en voor vervulling zorgt. Het verzet hiertegen is verspilling van energie, bang te zijn voor verlies, is angst om angst creëren, en dit zal nu duidelijk worden.

Laat de schim van je twin gaan… en daarmee wordt het verhaal bedoeld dat zich tot nu toe tussen jullie twee heeft afgespeeld, het verraad aan het zelf, door de versluiering van het hart en alles wat voortgekomen is uit deze deceptie. Het gevecht met elkaar, het aantrekken en afstoten, de dans tussen de persoonlijkheden die voortduurde totdat het maskerzelf dat krampachtig hoog gehouden werd, zich volledig moest oplossen door het vuur van deze zielenchoreografie waarbij de waarheid van het hart het ritme heeft bepaald. Welkom in jezelf!

© Maria Quesada

error: Content is protected !!