‘Poorten van Liefde’

En daarvoor werden tweelingzielen nou geboren! Ze werden in dit leven bij elkaar gebracht als pilaren van een wervelend vermogen dat doorstroming van de liefde in een ieders leven stimuleert. Zij reiken de richting aan, zonder te beleren, puur alleen vanuit hun eendracht, waardoor de liefdesenergie die hen immer bij elkaar houdt, van binnenuit naar buiten straalt om anderen zo te inspireren tot de eigen kern te gaan. Zo helpen ze elkaar om zelf het proces van diepe reiniging te ondergaan door zich eerst nog aan elkaar te tonen vanuit een ieders persoonlijk perspectief met betrekking tot belevingen van eenzelfde ervaringsgebied.

Zij raken eerst nog bij elkaar de niet gebalanceerde stukken aan om elkanders energie zodoende te verhogen. Ze herkennen elkaar door meerdere gevoelens en beelden die de trillingsfrequenties van elkaar van binnen oproepen. De ogen kijken dieper naar elkaar en zien de vele lagen van de levens samen. Ze zijn het initiatiekanaal van de herinnering die in hen is geplaatst door middel van de tonen van eenzelfde hartsignaal. De herinnering dat ze bij elkander horen dient zich steeds weer sterker aan, zelfs voorbij de waarde van het opgeworpen verzet dat er in de eerste fasen zal ontstaan. Het werkt door alles heen en lost alles op wat niet in waarheid kan bestaan .

Ieder paar heeft een strategisch gekozen aards bestaan. Door de verwikkelingen in zichzelf en tot elkaar in diepe uitwisselingen van een zielentaal aan te gaan, kunnen ze die energie vervolgens aan hun omgevingsstraal toevoegen. Alles wat zij in zich klaren, dient de klaring van een wereldlijk gebied. Daarvoor gingen zij heel diep, want eerst werd alles van hen weggenomen, zelfs de acceptatie van elkaar. Zodra de werkelijke aandacht voor elkaar tot stand kan komen en de diepere liefde niet meer te ontkennen of negeren valt, ontsteekt de tweelingliefdevlam.

Een nieuw tijdsbesef wordt nu ook aangegaan en dit is het moment waarop de meeste tweelingzielen samenkomen, om te starten met het werk waarvoor zij samen hier op aarde zijn beland. Het zijn de mensen onder mensen die door hun sterke liefde voor elkaar tot een groot bereik kunnen gaan komen van ieders hart kanaal. Zij vormen het verbond waardoor ieder die dit zelf beoogt naar de volgende trede in ontwikkeling kan gaan. Niet zozeer een trede naar omhoog, maar een trede dieper in de hart ervaring.’

Niet iedere ziel wordt als tweelingziel geboren. Niet iedere ziel heeft deze taak als doel gekozen. Het doel te leven op het tijdstip dat de mens opnieuw ontwaakt in een andere dimensie van de innerlijke oorden. Tweelingzielen klaren energieën in zichzelf en met elkaar, die samenhangen met een kosmisch ritueel om tot overgave te kunnen komen van een diepere beleving van het leven in verbinding met het grotere geheel. Ze stralen daardoor energieën uit die processen vergemakkelijken, die doorgang bieden tot de volgende regionen, waar alles functioneert door afstemming op de eigen hart tonen. Tweelingzielen geven blijk door hun aanwezigheid dat ware liefde altijd behouden blijft en dat deze bron een beleving aanreikt die voor velen het begin zal inluiden om zichzelf te mogen zijn, zonder angsten, zonder weerzin, zonder ondermijning van de eigen krachten en liefdesdrachten.

Zij hebben het vermogen om door heel diepe en gehechte lagen heen te komen. Zij bezitten de kracht om de omgeving aan te sporen om te kiezen voor het inkeer pad. Ze lossen de leugen op, ze verbinden met het hart, ze geven de richting aan door hun grote liefde voor elkaar. Het is niet nodig om samen in de openbaring te gaan staan. De energie werkt door het eigen lichaam heen en straalt ook uit via de ogen die in een onlosmakelijke verbinding staan met de akkoorden van het hart. De woorden zullen altijd toereikend zijn, want door de trilling in hun stem activeren zij in anderen de tonen van verbondenheid.

Het is voelbaar. Dingen zullen in beweging komen en daar waar eens belemmeringen waren, komen sporen van een ongekende oplossing. De tweelingzielen energie verlicht en raakt je aan om in liefde tot elkaar te staan. Het wondermooie zal verklaarbaar zijn en veel verlichting van de ego pijn zal plaatsvinden, omdat er een dieper begrip zal komen van een verdiepte staat van zijn.

Soulscript Fragment uit Dans des Weerziens – een tweelingzielontmoeting

Engelse versie Dance of Reunion E-book

error: Content is protected !!