De energie tussen jou en je tweelingziel balanceren

De energie tussen jou en je tweelingziel balanceren

Op een totaal onbewaakt moment plaatste de kosmos je essentiële andere op je pad en werd je regelrecht gekatapulteerd in een diepgaande innerlijke reis die bestemd was om een level van bewustzijn te belichamen dat zo nodig is in deze wereld. Terugkijkend op die innerlijke reis kun je stellen dat je veel verdriet en pijn hebt gevoeld. Je voelde je verscheurd omdat je oerwonden bloot kwamen te liggen. Je bent door een heel proces gegaan nadat je jouw tweelingziel ontmoette, degene die zo onbereikbaar was en lijkt te blijven, hoewel hij/zij dichterbij is dan wie dan ook. De volgende fase is aangebroken: de energie tussen jou en je tweelingziel balanceren, zodat wat geweest is ook echt kan integreren en er zodoende in de ruimte kan worden voorzien voor wat er mag komen.

Separatie

Er waren meerdere fases van separatie, sommige duurden zelfs jarenlang. Deze waren nu eenmaal nodig  om alles wat jullie in elkaar hebben aangeraakt te doorleven en integreren. De pijn was zo intens omdat je de ander als afgescheiden van jezelf zag. Misschien ben je zelfs op dit moment in separatie en verwacht je niets meer. Het is goed mogelijk dat je zelfs helemaal klaar ermee bent, omdat dezelfde dynamiek zich oneindig bleef herhalen. Je bent echter enorm gegroeid en bent tot een ruimer bewustzijn gekomen m.b.t. de connectie. Niemand weet wat er volgt, maar dat het hier niet eindigt is een feit.  Het universum voert de regie en bepaalt aan de hand van ieders hartfrequentie wanneer het tijd is om de volgende ontwikkelingen te verwelkomen.

Was het wat je dacht?

Het kan ook zijn dat je een andere ervaring hebt gehad en op een gegeven moment tot de conclusie bent gekomen dat deze persoon bij nader inzien niet degene was die je dacht dat die was. Misschien ben je verdergegaan, los van diegene. Genoeg is immers genoeg. En soms moeten bepaalde verhalen doorleefd worden om afgerond te kunnen worden. Dan heb je toch te maken gehad met iemand die op een of andere belangrijke wijze van invloed is geweest op de manier waarop je over jezelf dacht en jezelf zag. in die zin was diegene ook een essentiële andere, maar niet je tweelingziel. Maar misschien ben jij je juist nu meer dan ooit bewust van het feit geworden dat jullie een connectie hebben die nooit kan ophouden te bestaan en op geen enkele wijze gecontroleerd kan worden. Een connectie die onder een universele regie staat en waarvoor de aardse energie nu ten opzichte van elkaar gebalanceerd kan worden. De barrières tegen liefde werden grotendeels opgelost en jullie ervaring tot op heden met elkaar mag verder worden verwerkt, want het was allemaal niet gemakkelijk. En er zijn heel wat onbegrijpelijke dingen gebeurd, woorden en daden waardoor jij je verward en eenzaam voelde. Je stond in de kou en twijfelde aan alles. Op een gegeven moment heb jij als belichaming van de vrouwelijke energie een grens getrokken, nog onbewust van het feit dat dit ook volledig past in hoe het bestemd was te zijn op dat punt in jullie ontwakingsproces. Waarschijnlijk heb jij je neergelegd bij het feit dat het is wat het is.

De dans zet zich op andere wijze voort

Je kent de zielensmart van het doorbreken van de persoonlijke beperkingen, de smart van de geestelijke groei. De ontmoeting met je essentiële andere bracht je voorbij je beperkende overtuigingen, je illusionaire zelfbeeld en voerde je naar de sferen van een ruimer bewustzijn. De fluisteringen van je ziel werden sterker. Je hebt je innerlijke draken verslagen en bent gaan voelen wie je van oorsprong bent. Je hebt inzichten verkregen die jouw voormalige beeld van de liefde en de wereld overstijgen. Je hebt de leegte gevoeld die onvermijdelijk was toen je teruggeworpen werd op jezelf om daar in die stilte zoveel moois te vinden, zoveel vervulling. Je kreeg vele levensveranderende inzichten. De liefde heeft jouw welkom geheten, omdat jij de liefde in jezelf gevonden hebt en steeds meer aan vertrouwen wint dat het leven jou in deze afstemming alles wil schenken wat wezenlijk voor jou van belang is, ook al kan dat afwijken van je verwachtingen. De liefde is groter geworden dan de angst en nu komt het neer op het vinden van de balans tussen jullie energieën. De dans zet zich nu op andere wijze voort.

Een nieuwe cyclus van ontmoetingen

Velen zijn al jaren onderweg maar er is kennelijk een nieuwe cyclus van ontmoetingen. Dat kan voor jou gelden: een hernieuwde ontmoeting met je essentiële andere in een verruimde versie van zichzelf, ruimer dan de schim van wie hij/zij was, ruimer dan de schim van wie jezelf ooit dacht te zijn. Maar er is meer. Misschien worden mensen in jouw omgeving naar je toe geleid. Mensen die nu aan het begin van het proces staan dat jij hebt doorlopen en maar al te goed kent. Er is namelijk weer een hele nieuwe groep van mensen die zich bevindt in een proces van innerlijke groei en een megaproces van bewustwording door een liefde die je hele leven op zijn kop zet, omdat deze diepgaande zielsconnectie zich in zo’n verscheurende en bijna onmogelijke vorm presenteert, dat het nauwelijks te dragen is.

je bent meer dan je dacht te zijn

Je weet hoe bijzonder intensief dit proces is, waarbij je duizend doden sterft, maar als een Phoenix ook weer herrijst vanuit de as, vanuit de ruis en beperkende overtuigingen en geloofssystemen van je verleden die gediend hebben om je in deze maatschappij te helpen overleven. Je realiseert je dat je geleidelijk aan gaat ervaren dat je meer bent dan wat je dacht te zijn, je voelt dat er talenten en gaven in jou klaarliggen om aangewend te worden. Je weet wat deze nieuwe groep mensen zal ontdekken in zichzelf op het moment dat de ontmoeting plaatsvindt met degene  waarmee je voorbij tijd en ruimte verbonden bent, ook al botsen de persoonlijkheden en ook al matchen de levens niet.

Niemand kon het begrijpen

Het was zo goed als onmogelijk om er met iemand over te kunnen praten. Wie snapte het? Vrijwel niemand, want het valt niet te snappen en verklaren als het niet zelf wordt ervaren. Je kreeg goedbedoeld advies van mensen die je zagen wegkwijnen. Helaas werd je daardoor vaak heen en weer geslingerd, iets dat jouw proces in wezen behoorlijk verzwaarde? Weet dat jij juist nu van grote betekenis kunt zijn en waarschijnlijk word je er ook al innerlijk aan herinnerd dat jij nu in deze tijd een essentiële bijdrage kunt leveren aan de verschuiving van angst naar liefde.

Een bijdrage leveren

Dat is waar ook ik voor sta en ik wil me nog steeds hiervoor blijven inzetten, want ook ik word innerlijk geroepen om mijn bijdrage te leveren. Alles wat ik aanreik is bestemd om mensen te helpen herinneren wie ze zijn en om mensen te helpen voelen hoe krachtig en uniek ze zijn. Dat is de reden waarom ik Dans des Weerziens heb geschreven en waarom ik nu bezig ben met het schrijven van Agape.

Samenwerken

Ik hoop dat je samen met mij wilt werken om Dans des Weerziens onder de aandacht te brengen daar waar het van dienst kan zijn. Ik hoop dat je hen die het momenteel heel zwaar hebben in dit proces wegwijs wilt maken naar mijn diensten en producten die hun proces kunnen verzachten. Het is immers mijn passie om deze bijdrage te kunnen leveren.

Dans des Weerziens

DANS DES WEERZIENS kan die AHA-belevenissen schenken, waardoor je voelt waarom je door bepaalde dingen heengaat. Het boek kan troost bieden, helderheid en steun. Al lezende kan de aangeraakte ziel in het aardse gaan voelen wat er in feite gaande is. Dans des Weerziens is heel kwetsbaar en open geschreven, want de enige manier om mensen te kunnen helpen en aanraken is om “naakt” te staan, zonder pretenties. Ik neem de lezers mee naar waar ik bereid was te gaan en daarmee krijgt hij/zij een perspectief aangereikt dat deze weg verheldert. Zij die worstelen met een innerlijke tweestrijd,  degene niet kunnen vergeten die zo onbereikbaar lijkt omdat een samenzijn onmogelijk blijkt, dan is DANS DES WEERZIENS het boek om een belangrijke bijdrage te leveren en deze weg een beetje te verzachten.

Het is mijn grote wens om het verschil te kunnen maken door mensen te ondersteunen tijdens hun innerlijke reis. Het is mijn wens om samen tot een kritieke massa van liefdesbewustzijn te komen, waardoor we van deze wereld een betere plek maken om te leven.

 

error: Content is protected !!