TERUGKIJKEND OP WAT ER IS GEWEEST

Op een totaal onbewaakt moment plaatste de kosmos je essentiële andere op je pad en werd je regelrecht gekatapulteerd in een diepgaande innerlijke reis die bestemd was om een level van bewustzijn te belichamen dat zo nodig is in deze wereld. Terugkijkend op die innerlijke reis kun je stellen dat je veel verdriet en pijn hebt gevoeld. Je voelde je verscheurd omdat je oerwonden bloot kwamen te liggen. Je bent door een heel proces gegaan nadat je jouw tweelingziel ontmoette, degene die zo onbereikbaar was en lijkt te blijven, hoewel hij/zij dichterbij is dan wie dan ook. De volgende fase is aangebroken: de energie tussen jou en je tweelingziel balanceren, zodat wat geweest is ook echt kan integreren en zodat er in de ruimte kan worden voorzien voor wat er mag komen.

Separatie

Er waren meerdere fases van separatie, sommige duurden zelfs jarenlang. Deze waren nu eenmaal nodig  om alles wat jullie in elkaar hebben aangeraakt te doorleven en integreren. De pijn was zo intens omdat je de ander als afgescheiden van jezelf zag. Misschien ben je zelfs op dit moment in separatie en verwacht je niets meer. Het is goed mogelijk dat je zelfs helemaal klaar ermee bent, omdat dezelfde dynamiek zich oneindig bleef herhalen. Je bent echter enorm gegroeid en bent tot een ruimer bewustzijn gekomen m.b.t. de connectie. Niemand weet wat er volgt, maar dat het hier niet eindigt is een feit.  Het universum voert de regie en bepaalt aan de hand van ieders hartfrequentie wanneer het tijd is om de volgende ontwikkelingen te verwelkomen.

 

Was het wat je dacht?

Het kan ook zijn dat je een andere ervaring hebt gehad en op een gegeven moment tot de conclusie bent gekomen dat deze persoon bij nader inzien niet degene was die je dacht dat die was. Misschien ben je verdergegaan, los van diegene. Genoeg is immers genoeg. En soms moeten bepaalde verhalen doorleefd worden om afgerond te kunnen worden. Dan heb je toch te maken gehad met iemand die op de een of andere manier van invloed is geweest op de manier waarop je over jezelf denkt en jezelf ziet. in die zin was diegene ook een essentiële andere, maar niet je tweelingziel. Maar misschien ben jij je juist nu meer dan ooit bewust van het feit geworden dat jullie een connectie hebben die nooit kan ophouden te bestaan en op geen enkele wijze gecontroleerd kan worden. Een connectie die onder een universele regie staat en waarvoor de aardse energie nu ten opzichte van elkaar gebalanceerd kan worden. De barrières tegen liefde werden grotendeels opgelost en jullie ervaring met elkaar tot op heden mag verder worden verwerkt, want het was allemaal niet gemakkelijk. En er zijn heel wat onbegrijpelijke dingen gebeurd, woorden en daden waardoor jij je verward en eenzaam in de kou voelde staan en twijfelde aan alles. Op een gegeven moment heb jij als belichaming van de vrouwelijke energie een grens getrokken, nog onbewust van het feit dat dit ook volledig past in hoe het bestemd was te zijn op dat punt in jullie ontwakingsproces. Waarschijnlijk heb jij je neergelegd bij het feit dat het is wat het is.

 

De dans zet zich op andere wijze voort

Je kent de zielensmart van het doorbreken van de persoonlijke beperkingen, de smart van de geestelijke groei. De ontmoeting met je essentiële andere bracht je voorbij je beperkende overtuigingen, je illusionaire zelfbeeld en voerde je naar de sferen van een ruimer bewustzijn. De fluisteringen van je ziel werden sterker. Je hebt je innerlijke draken verslagen en bent gaan voelen wie je van oorsprong bent. Je hebt inzichten verkregen die jouw voormalige beeld van de liefde en de wereld overstijgt. Je hebt de leegte gevoeld die onvermijdelijk was toen je teruggeworpen werd op jezelf om daar in die stilte zoveel moois te vinden, zoveel vervulling. Je kreeg vele inzichten. De liefde heeft jouw welkom geheten, omdat jij de liefde in jezelf gevonden hebt en steeds meer aan vertrouwen wint dat het leven jou in deze afstemming alles wil schenken wat wezenlijk voor jou van belang is, ook al kan dat afwijken van je verwachtingen. De liefde is groter geworden dan de angst en nu komt het neer op het vinden van de balans tussen jullie energieën. De dans zet zich nu op andere wijze voort.

 

Een nieuwe cyclus van ontmoetingen

Zoals gezegd zijn velen al jaren onderweg. Na vaak zeer lange fases van separie, is er kennelijk al een tijdje een nieuwe cyclus van ontmoetingen gaande. Dat kan voor jou gelden: een hernieuwde ontmoeting met je essentiële andere in een verruimde versie van zichzelf, ruimer dan de schim van wie hij/zij was, ruimer dan de schim van wie jezelf ooit dacht te zijn.

 

Je bent meer dan je dacht te zijn

Je weet hoe bijzonder intensief dit proces is, waarbij je duizend doden sterft, maar als een Phoenix ook weer herrijst vanuit de as, vanuit de ruis en beperkende overtuigingen en geloofssystemen van je verleden die gediend hebben om je in deze maatschappij te helpen overleven. Je realiseert je dat je geleidelijk aan gaat ervaren dat je meer bent dan wat je dacht te zijn, je voelt dat er talenten en gaven in jou klaarliggen om aangewend te worden. Je weet wat deze nieuwe groep mensen zal ontdekken in zichzelf op het moment dat de ontmoeting plaatsvindt met degene  waarmee je voorbij tijd en ruimte verbonden bent, ook al botsen de persoonlijkheden en ook al matchen de levens niet.

 

Niemand kon het begrijpen

Het was zo goed als onmogelijk om er met iemand over te kunnen praten. Wie snapte het? Vrijwel niemand, want het valt niet te snappen en verklaren als het niet zelf wordt ervaren. Je kreeg goedbedoeld advies van mensen die je zagen wegkwijnen. Helaas werd je daardoor vaak heen en weer geslingerd, iets dat jouw proces in wezen behoorlijk verzwaarde? Weet dat jij juist nu van grote betekenis kunt zijn en waarschijnlijk word je er ook al innerlijk aan herinnerd dat jij nu in deze tijd een essentiële bijdrage kunt leveren aan de verschuiving van angst naar liefde.

 

 

error: Content is protected !!